Datakrasj hos Samordna Opptak

Umulig å sjekke om du har kommet inn på skole.