Ti nye år med bompenger

Ingen økning, men ti nye år med bompenger. Slik vil byrådet finansiere Bybanen, Ringveg Vest og Skansetunnelen.