Løser konflikter på afrikansk vis

I Trondheim har et prøveprosjekt fått 96 av 100 ungdomskriminelle til å gjøre opp for seg. Nå skal Bergen konfliktråd i gang med et lignende prosjekt.