Slår saman vidaregåande skular

Med sju mot seks røyster går opplærings- og helseutvalet i Hordaland inn for å slå saman vidaregåande skular i Arna og på Stord.