Dristig prosjekt

Da komité for oppvekst holdt høring om baseskoler i desember, hadde de ikke innlegg fra en eneste forsker på feltet.