Strykkarakter fra sjefene

Både kunnskapsministeren, Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen avviser påstanden om at loven ikke gir rom for å pålegge skoleelevene hjemmelekser.