Vil vite hvor mye kaoset koster kommunen

Bergen kommune har igangsatt en kartlegging for å avdekke hvor store ressurser kommunen har brukt i forbindelse med NAV-kaoset.