- En idéløs regjering

Stoltenberg mener regjeringen har vedtatt å forandre Norge, mens opposisjonen mener det er mer av det samme.

  • Aftenposten.no
  • Anders Nordstoga
Publisert: Publisert:
  • Ingen petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen i denne perioden og dialog med partene i arbeidslivet om likelønnsspørsmål neste år, er to av punktene i Soria Moria 2.
  • Andre viktige punkter i erklæring er utbygging for å sikre full sykehjemsdekning innen 2015.
  • Det vil også bli ny stortingsbehandling av rovdyrpolitikken.
  • Regjeringen vil også styrke timetallet i grunnskolen, og det skal bli en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skole. Videre skal det innføres en gratis time SFO hver dag for å legge til rette for leksehjelp.
  • Det heter også at Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken ved at det satses på fornybar energi.
  • Regjeringen vil også legge fram tiltak for bedre fordeling og bekjempelse av fattigdom, spesielt tiltak som kan redusere fattigdom blant barn.
Publisert: