Rariteten i juli

Rariteten denne gang kan være en vanskelig nøtt.