Systemkritisk harselas

Frekt og treffende om vitenskapens karrige kår