- Slåsskjempene undervurderte nok bygdefolket

Fem personer i barslagsmål i Etne.