Færre krevde reisegaranti

Skyss hadde i 2013 en nedgang i antall reisende som krevde drosjeutgifter dekket fordi bussen uteble eller var sterkt forsinket.