Helsebyråden vil vurdere grensa på fem veker

Helsebyråd Hilde Onarheim (H) opnar for ei meir fleksibel ferieordning for BPA-brukarar.