Flere sentrumshus uten strøm

Nesten 350 strømkunder i sentrum rammet av strømstans.