Vil innføre nynorsk for tredjeklassinger

Høyres Jacob Mæhle ville be bystyret innføre valgfritt sidemål på videregående skoler. Svaret fra en samlet opposisjon er å be om mer sidemål i grunnskolen.

MEr NYNORSK: Opposisjonen med Erlend Horn (V) avviser forslaget fra byrådspartiene om å gjøre sidemål valgfritt på videregående skoler. Istedenfor innfører de prøveprosjekt med sidemål i grunnskolen.

På bystyremøtet denne uken vil samtlige opposisjonsparti stemme for et forslag om å innføre sidemål allerede i tredje klasse på grunnskolene i Bergen.

Sammen har de flertall. Dermed må byrådet, bestående av Høyre og Frp, be sentrale styringsmakter om å få sette i gang et slikt forskningsprosjekt i byen.

Ville det motsatte

Dette skjer etter at Høyres representant Jacob Mæhle fremmer forslag om å gjøre sidemål valgfritt på videregående skoler i Bergen. Det ville ingen av opposisjonspartiene ha noe av.

Som kjent er byrådspartiene Frp og Høyre nå i mindretall, etter at KrF trakk seg ut av byrådet etter bybanekaoset i fjor sommer.

Venstre tok initiativ til å ikke bare stemme imot forslaget, men å også komme med et alternativ. Det ville både Arbeiderpartiet, Sp, Rødt, SV, KrF, Miljøpartiet De Grønne og Byluftlisten være med på.

— Heldigvis har vi et språkvennlig flertall i bystyret, slik at dette kan bli en realitet, sier Venstres toppkandidat Erlend Horn.

— Bergen er nynorskhovedstaden i Norge. Vi må vise den stoltheten og tilhørigheten vi har til Vestlandet, sier han.

Begge målene

I tillegg til å i å starte et prøveprosjekt med opplæring i sidemål fra tredje klasse, på tre utvalgte skoler, heter det i forslaget at elever skal eksponeres for både hovedmål og sidemål i de andre fagene på skolen.

— Det er en god del forskning som viser at jo yngre du er, jo bedre lærer du språk. Derfor vil vi få inn sidemålet før folk kommer i puberteten. Da tror vi det vil feste seg bedre, forklarer Horn.

Han tror også det kan gjøre at elevene lettere lærer seg fremmedspråk senere i skolegangen.

Bergen kommune eier grunnskolene, men må be om tillatelse til å innføre et slikt prosjekt fra sentrale myndigheter. Det er det opposisjonspartiene nå vil be byrådet om å gjøre. Tanken er at sidemålet skal innføres som et forskningsprosjekt på inntil tre skoler allerede i kommende skoleår.

— Vi vet at byrådspartiene er imot dette, men når flertallet gir marsjordre regner vi med skolebyråden vil følge opp med stor entusiasme, sier Horn.

- Sender et slags signal

Jacob Mæhle (H) selv konstaterer at forslaget hans går i stikk motsatt retning enn det som var intensjonen. For ham virker det som om «opposisjonen prøver å sende et slags signal».

— Jeg synes dette ble et betraktelig mye dårligere forslag enn det vi sendte inn.

Han tror uansett dette er et område som har godt av å se effekten av prøveprosjekter, og motsetter seg slik sett ikke forslaget fra opposisjonen.

— Men det er dumt at en samlet opposisjon gir blaffen i det elevene har ønsket lenge, og som har gitt god effekt i Oslo, særlig for de svakeste elevene.

På spørsmål om hva han baserer påstanden om «god effekt i Oslo» på, viser Mæhle til denne rapporten gjennomført av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) i 2007.