Under grusbanene på Slettebakken ligger det anslagsvis 175.000 kubikkmeter med avfall og giftstoffer.

I april 2007 ble Bergen kommune varslet av Fylkesmannen om pålegg til tiltak.

Det har vært skissert flere ulike løsninger for å fjerne avfallet i løpet av de åtte årene som er gått, men ingen av planene er blitt realisert. En stund var det aktuelt å kjøre avfallet til et fjelldeponi i Rådalen.

I det blå

Saneringen av det gamle bossdeponiet var kostnadsberegnet til ca. 100 millioner kroner. Nå tyder alt på at dette er alt for beskjedent. Trolig vil regningen havne et sted rundt en kvart milliard, avhengig av fremgangsmåte. Det er to alternativer, «hermetisering» av depotet, eller å grave bosset opp og frakte det vekk. Det siste er mest aktuelt. Pr. dags dato vet ingen når det kan skje.

Bortkjøring av avfallet byr imidlertid på utfordringer. Lastebilene med avfall må krysse bybanesporet. I rushtiden passerer det i gjennomsnitt vogner hvert andre eller tredje minutt.

Tilbake til start

— Saken har i praksis ikke kommet nærmere en løsning i de åtte årene som er gått siden vi varslet Bergen kommune om pålegg om å rydde opp. Det er uakseptabelt at det skal finnes områder med så stor grad av forurensning i boligområder i Bergen, skriver Fylkesmannens miljøsjef Kjell Kvingedal i et brev til Bergen kommune.

— Det er ingen tvil om at dette har tatt altfor lang tid. I løpet av disse åtte årene har vi på en måte bare rykket tilbake til start. Det er ikke tilfredsstillende, supplerer miljøsjefen overfor BT.

Krever tiltaksplan

Nå ber han om svar fra kommunen innen 1. juni.

— Vi krever at det legges en tydelig tiltaksplan, sier Kjell Kvingedal.

Deretter vil kommunen bli pålagt aktuelle tiltak med tidsfrister. Fylkesmannen vil kreve tiltak som både reduserer det PCB-holdige utslippet til Tveitevatnet og en totalløsning for hele området.

- Er det uvanlig at slike saker tar så lang tid?

— Det er dessverre ikke det. Men nå ønsker vi helt klart å komme videre i denne saken, sier miljøsjef Kvingedal.

Skal stanse sigevann

Grønn etat i Bergen kommune har fått ansvaret for å stanse sigevannet som kommer fra deponiet, og renner ut i Tveitevatnet.

— Vi skal svare Fylkesmannen på dette innen fristen 1. juni, sier seksjonsleder Tom J. Sandahl.

Det kommer en bekk fra Birkelundstoppen og ned i nærheten av Fysakhuset. I dag renner denne gjennom de deponerte avfallsmassene, drar med seg miljøgifter og fortsetter mot Tveitevatnet.

— Vi arbeider med å legge om dette bekkefaret, med en åpen løsning, i en kanal på østsiden av dagens grusbaner på Slettebakken. På den måten håper vi å stanse tilførselen av forurenset vann som renner ut i Tveitevatnet, forklarer Sandahl.

Til bystyret igjen

Når det gjelder totalsaneringen av det gamle deponiet, er det en politisk sak. Byrådet ønsker å gjennomføre en mulighetsstudie for etterbruk av arealet på Slettebakken før det blir truffet en endelig beslutning.

Det nye og betydelig dyrere kostnadsoverslaget for sanering av depotet, betyr at saken uansett må tilbake igjen til bystyret. Foreløpig er det usikkert når det kan skje.