En ettermiddag i september i fjor kom et foreldrepar for å hente sin ett år gamle datter i barnehagen. Der ble de pågrepet av uniformert politi.

Flytter etter rykteflom

Over tre måneder senere er ekteparet fra Nordhordland renvasket. En medisinsk rapport viser at skader på ettåringen skyldes sykdom, ikke overgrep.

— At belastningen for foreldrene har vært svært stor, er forståelig. Det er utelukkende en fordel for både barnet og familien at saken nå er grundig undersøkt og har fått sin avklaring. Jeg har ingen å kritisere i denne saken, sier Ellen Eikeseth Mjøs, oppnevnt som bistandsadvokat for den ett år gamle jenten.

Morens forsvarer, advokat Henrik Birkeland, er imidlertid svært kritisk. Han har gått kraftig ut mot både pågripelsene, fremdriften i etterforskningen og hvordan politiet kommenterte saken i media. Til BT fortalte han at rykteflommen i lokalmiljøet nå får foreldrene til å flytte fra kommunen. Advokaten varsler erstatningssøksmål og mulig anmeldelse til Spesialenheten.

— Jeg ser ikke at vi kunne gjort noe annerledes. Saken fremsto alvorlig, og vi gjorde vår plikt og jobb ved å gripe fatt i den og aksjonere. Vi krevde fengsling på bakgrunn av opplysningene vi hadde, det potensielle alvoret i saken og faren for at bevis kunne forspilles, sier politiadvokat Janne R. Heltne, ansvarlig jurist for saken. Hun poengterer også at retten fant skjellig grunn til å mistenke faren, som satt tre uker i varetekt.

- Tilfeldig

Politisjefen i kommunen bekrefter overfor BT at uniformerte politifolk arresterte foreldrene utenfor barnehagen.

— Det var for så vidt tilfeldig at det skjedde der. Vi hadde en pågripelsesordre, og foreldrene var ved barnehagen da de skulle pågripes, forklarer politisjefen. Han sier de prøver å gjennomføre arrestasjoner så skånsomt som mulig, men at det også kan handle om å få tatt noen kjapt.

— Ofte vil det handle om å arrestere mistenkte så raskt som mulig, for at bevis ikke skal bli ødelagt, sier politisjefen. Han synes ikke det er grunn til kritikk, og kan ikke se at det er skjedd noe klanderverdig.

— At det tok tid å få saken endelig avklart, skyldes i stor grad at de medisinsk sakkyndige trengte tid på å finne ut om det var skjedd noe straffbart eller ikke, sier politisjefen.

Advokat Birkeland opplyser at erklæringen fra de sakkyndige kom i midten av desember, altså for en måned siden. Politisjefen sier de fikk rapporten først utpå nyåret. Både han og Heltne sier foreldrene ble informert om den frifinnende rapporten så snart politiet ble kjent med den.

«Så fort som mulig»

Når ekteparet kan få datteren tilbake fra barnevernet, var det ikke mulig å få svar på onsdag. BT fikk ikke kontakt med foreldrenes advokater.

Generelt sier rådmannen i kommunen at barn skal tilbake til foreldrene så fort som mulig «når grunnlaget for tiltaket som er satt inn, faller bort». Rådmannen har bedt om opplysninger om hva som skjedde i den konkrete saken med ettåringen.

— I slike saker er det noe jeg gjør rutinemessig. Det betyr ikke at verken barnehage eller barnevern har gjort noe feil. Ingenting jeg vet nå tilsier det, poengterer rådmannen, som har en stor bekymring:

— Jeg er redd for at slike saker hever terskelen for å melde fra til barnevernet. Underrapportering har vært problemet tidligere. Det er viktig at ansatte som er i kontakt med barn melder sin bekymring når de kommer over noe.