Vestlandet blir to politidistrikt

Sunnhordland-politiet slås sammen med Rogaland. Tysnes-ordføreren er skuffet over Erna.

Publisert Publisert

KRITISK: Tysnes-ordfører Kjetil Hestad er sterkt misfornøyd med regjeringens politireform. - Jeg hadde håpet på Erna, sier han.

iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Onsdag blir den sterkt forsinkede politireformen lagt fram. Reformen vil endre landskapet for politinorge, og redusere kraftig både antallet politidistrikter, politistasjoner og lensmannskontorer.

Splitter Hordaland

Regjeringspartiene skal ha blitt enige med Venstre, som dermed sikrer flertall på Stortinget.

Etter det BT kjenner til, vil Vestlandet bli delt i to politidistrikter:

  • Sør-vest: Rogaland og hele Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.
  • Nord-vest: Hordaland og Sogn og Fjordane vil bli slått sammen.
    Et av usikkerhetsmomentene i forkant var om dagens Haugaland og Sunnhordland politidistrikt ville bli splittet. Men at det er bedre kommunikasjon sørover fra Sunnhordland til politistasjonen i Haugesund, skal ha blitt vektlagt.

Deler av ytre Sogn er allerede del av Hordaland politidistrikt.

12 politidistrikter

Ifølge VG får alle dagens politidistrikter nye geografiske grenser, med unntak av Oslo. Både VG og NRK melder at det blir 12 distrikter, mot dagens 27.

12 distrikter er likevel det dobbelte av utgangspunktet: Sommeren 2013 ble politianalysen lagt frem, med forslag om seks politidistrikter. Dette støttet politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Les også

Politiansatte ser mot Hordaland

Et år senere, etter å ha møtt motbør for seks store distrikter, gikk Humlegård inn for ti regioner, før et stortingsflertall nå vil konkludere med 12.

Håpet på Erna

Tysnes-ordfører Kjetil Hestad (Ap), som også er styreleder i samarbeidsrådet for Sunnhordland, er sterkt kritisk til løsningen.

— Vi har kommunisert vårt budskap til regjeringen og Stortinget i lang tid, og jeg er utrolig skuffet over at Sunnhordland-politiet ser ut til å bli lagt til Rogaland. Vi har en statsminister og en statsråd fra Bergen, og jeg hadde en sterk forhåpning om at våre politikere fra Hordaland jobber for det beste for fylket, sier Hestad.

Han mener det er helt feil å bryte opp Hordaland som beredskapsområde.

— Dette betyr også at kommunereformen for vår del er en saga blott. Tysnes, som hører til Hordaland politidistrikt, er i forhandlinger med kommuner som i fremtiden vil høre til Rogaland-politiet. Dette er en helt feil måte å tenke beredskap på, sier Hestad, som sier han vil jobbe for at Stortinget kommer til en annen løsning.

- Bør følge fylkesgrensen

Stord-ordfører Liv Kari Eskeland (H), er også kritisk.

— Alle helst skulle jeg ønske at Hordaland og Rogaland kunne gå sammen. Det ville vært et slagkraftig og godt politidistrikt. Når det ikke er aktuelt, mener jeg at man bør legge fylkesgrensen til grunn. Altså at Sunnhordland knyttes nordover.

- Hvorfor det?

— Vi har mange beredskapsfunksjoner mot Hordaland, blant annet fylkesmannen som er beredskapsansvarlig. Vi er sterkere knyttet til Bergen enn Stavanger, sier Eskeland. Hun understreker at hun vil avvente hva som faktisk blir lagt frem av regjeringen på onsdag.

Også lokallagslederne i Politiets fellesforbund mener Sunnhordland bør knyttes nordover.

Vil ha Sogn og Fjordane alene

Karen Marie Hjelmeseter er fylkesleder for Senterpartiet i Sogn og Fjordane. Partiet har gått inn for fylkesmodellen, altså ett politidistrikt for hvert fylke.

— For meg er det et åpent spørsmål hvordan politiet i Sogn og Fjordane vil bli bedre hvis de slår seg sammen med andre. Vi har hatt god erfaring med at politiet har hatt nærhet og kjennskap til det som skjer. Politiet og andre beredskapsenheter har levert godt i vårt fylke, sier Hjelmeseter.

Hun mener likevel at Hordaland peker seg ut dersom det beste valget hvis sammenslåing blir uunngåelig.

- Gode tjenester i dag

Førde-ordfører Olve Grotle (H) skulle også helst sett at Sogn og Fjordane fortsetter som eget politidistrikt.

— Hvis det ikke er aktuelt, så ønsker jeg sterkt at det blir slått sammen med Hordaland. Jeg våger meg på en spådom om at et flertall i Sogn og Fjordane først og fremst ønsker en tilknytning til Bergen.

- Hvorfor ser du aller helst at Sogn og Fjordane fortsetter som eget politidistrikt?

— Politimesteren har gitt uttrykk for at vi da kan opprettholde de gode polititjenestene vi har i dag, med høy oppklaringsprosent og kort saksbehandlingstid. Men vi er nok forbi det stadiet der dette er en mulighet. Da er jeg opptatt av å se mot Bergen, sier Førde-ordføreren.

Publisert

POLITIREFORM: - Vi er sterkere knyttet til Bergen enn Stavanger, sier Stord-ordførar Liv Kari Eskeland (H). Nå ser det likevel ut til at politiet i Sunnhordland slås sammen med Rogaland. Foto: ELIAS DALEN (ARKIV)