• TETT PÅ EKSTREMISTER: Ida Nord Holmer har intervjuet radikale, norske muslimer som kjemper mot vestlige verdier og reiser til Syria. - Det var ganske vanskelig å komme i kontakt med miljøet fordi mange føler seg mistenkeliggjort og er redde. Men da jeg trådte inn i en forskerrolle og fortalte at jeg kun ønsker å forstå hva som driver dem, ble det enklere. Jeg tror dessuten jeg ble sett på som lite dømmende og litt ufarlig som ung jente, sier hun. FOTO: mari vold

- Norske syriafarere føler seg fremmedgjort i Norge

Ida Nord Holmer (23) har intervjuet norske, radikale islamister.