Politifolk slakter tilliten til egen ledelse

Bare en av tre politiansatte har tillit til polititoppene.

Publisert Publisert

LEDERE: Hordalandpolitiets ledergruppe, som til sammen består av 21 personer, har fått redusert tilliten blant de ansatte. 42 prosent svarer at de er delvis eller helt uten tillit til at de leder politidistriktet på en god måte. Her fra pressekonferanse i 2014 med (fra v.) nå fratrådt politimester Geir Gudmundsen, politistasjonssjef i Bergen sentrum, Olav Valland, konstituert politimester John Reidar Nilsen og visepolitimester Gunnar Fløystad. Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

  • Øyvind Lefdal Eidsvik
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

34 prosent av politifolkene som svarte, sier at de har «tillit til at politimesterens ledergruppe leder politidistriktet på en god måte».

Dette er resultatet av hordalandspolitiets arbeidsmiljøundersøkelse, der noen hovedtall ble kjent onsdag.

Mens politiet i Hordaland lå likt med det nasjonale snittet ved forrige måling, har det nå falt, erkjenner konstituert politimester John Reidar Nilsen.

Les også

- De virker mer opptatt av hierarkiet enn av offeret

Les også

Ukjent notat viser hvorfor politiet holdt fast på selvmord

— Vi må finne ut og spørre medarbeiderne om hva ledergruppa må gjøre for å bli bedre. Dette er en tilbakemelding vi tar på største alvor, sier Nilsen.

Over 800 politiansatte, 80 prosent av totalen, valgte å svare, skriver politiet i en pressemelding. Målingen ble gjennomført i januar og februar.

Slik er fordelingen:

  • Har helt eller delvis tillit til ledergruppen: 34 prosent
  • Verken eller: 24 prosent
  • Delvis tillit: 26 prosent
  • Helt uten tillit: 16 prosent
  • Dette utgjør 100 av de som har svart et av disse alternativene. I tillegg kommer 4 prosent som har svart at de ikke vet.

Ledergruppen i Hordaland politidistrikt består av 21 personer, og inkluderer politimesteren på toppen, visepolitimestre, lensmenn og politistasjonssjefer.

Trådte til siden

Politimester Geir Gudmundsen trådte til side i midten av februar, på grunn av de ulike varslersakene i kjølvannet av Monika-saken.

Nilsen, som siden har vært konstituert politimester, sier at han ikke vet om Monika-saken er den eneste forklaringen.

— Jeg kan ikke utelukke at Monika-saken har hatt betydning. Men jeg vil ikke falle i fellen og finne en sak for å bortforklare dette, sier Nilsen.

Monika Sviglinskaja (8) ble funnet død i sitt eget hjem på Sotra i 2011. Saken ble henlagt som selvmord. Etter press fra drapsetterforsker Robin Schaefer og bistandsadvokaten til Monikas mor, ble saken gjenåpnet i 2014. I fjor høst ble en nå 33 år gammel mann fra Litauen pågrepet for drap.

Politiet har fått refs fra både Spesialenheten og granskere fra Riksadvokaten for sin behandling av saken. I februar ble politidistriktet ilagt en bot på 100.000 kroner.

Les også

Vitner trekker politimesteren dypere inn i varslersaken

Les også

Politiet om egen skandale: «Beklager dette sterkt»

— Det er utrolig viktig for meg å gi uttrykk for at vi tar denne tilbakemeldingen på største alvor, og ikke bortforklarer resultatet. Derfor er det viktig å finne ut konkret hva som forventes av oss som ledergruppe, sier Nilsen.

De fleste svarer ja til å bekjempe kriminalitet

Kanskje ikke overraskende, har over 90 prosent svart at de identifiserer seg med politiets mål om å bekjempe kriminalitet og skape trygghet. Tett oppunder 90 prosent svarer at de er stolte over å jobbe i politiet.

22 prosent har også svart at arbeidsbelastningen er så stor at helsen deres blir påvirket.

«Her ser vi en negativ utvikling på landsbasis. Politidistriktet ligger også høyere enn landsgjennomsnittet - det bekymrer», står det i pressemeldingen.

— Samtidig ser vi at medarbeiderne gir gode tilbakemeldinger på sin nærmeste leder. De opplever at nærmeste leder er tilgjengelig og åpen for innspill. Men samtidig at de i større grad trenger tilbakemeldinger på arbeidet, sier Nilsen.

Rekdal har tillit til ledelsen

Kjetil Rekdal, leder i Politiets fellesforbund i Hordaland, sier at den lave tilliten som finnes til ledelsen "må tas på det aller største alvor". Han har tidligere uttalt at han ikke tror politimester Geir Gudmundsen kommer tilbake som politimester.

— Resultatet er forståelig, ut fra situasjonen politidistriktet har stått i det siste året, med et sterkt negativt fokus og mange vanskelige saker, sier Rekdal.

— Har du selv tillit til ledergruppen?

— Ja, det har jeg.

— Hva mener du må gjøres nå?

— Det må settes inn tiltak som gjør at tilliten kan bygges opp igjen. De tiltakene er det ledergruppen som må finne fram til, sier Rekdal.

— Bør det gjøres utskiftninger i ledelsen?

— Det er ikke opp til fagforeningen å skifte ut eller ansette folk.

- En heftig periode

Også lederen for Politijuristene i Hordaland, Ole Bjørn Mevatne, forventer at ledelsen av politidistriktet nå handler raskt. Politijuristene har tidligere sagt at verken Monika- eller varslersaken gir grunnlag for straff eller personalmessige sanksjoner mot enkeltpersoner i politiet - heller ikke mot ledelsen, med politimester Geir Gudmundsen i spissen.

Gudmundsen har trådt til side, i påvente av granskingen av varslersaken.

— Vi har vært igjennom en ganske heftig periode, som trolig har påvirket resultatene. Det er samtidig positivt at så mange har tillit til sin nærmeste leder.

— Men ikke til ledergruppen?

— Nei, og det regner jeg med at ledelsen har en plan for å håndtere og gripe tak i. Vi kan ikke ha en situasjon der tilliten til ledelsen blir stadig lavere. Det sier seg selv, sier Mevatne.

Publisert