• AKSJON: Torsdag demonstrerte beboerne mot farlig skolevei ved Kronstad skole.

Nå skal bussen bort fra Kronstad skole

Ved skolestart aksjonerte de mot farlig skolevei. Før lunsj fikk de gjennomslag.