• MÅ RYDDE OPP: Klinikkdirektør Håkon Nordli må rydde opp i konflikten mellom hjernekirurgene på Haukeland. Nå gransker Arbeidstilsynet forholdene her. FOTO: Roar Christiansen

Forteller om fryktkultur blant hjernekirurgene

Skjevfordeling av arbeidsoppgaver, fryktkultur, mobbing og ansatte som er redde for å være syke. Arbeidstilsynet gransker en rekke forhold ved Nevrokirurgisk avdeling på Haukeland.