Saksøker kommunen for ikke å ha grepet inn mot mobbing

En familie fra Bergen går til sak mot kommunen etter det de beskriver som årevis med grov mobbing. - Jeg trenger en unnskyldning for å gå videre, for jeg har mistet ungdomstiden min, forteller den 17 år gamle jenten.

Publisert Publisert

VIL HA EN UNNSKYLDNING: Jenten og foreldrene som går til sak mot kommunen, håper å få en unnskyldning. - Jeg trenger det for å gå videre, sier 17-åringen som fremdeles går til behandling. Foto: Odd Nærbø

Som liten var hun en glad og livlig jente med mange venner. I dag har hun lagt bak seg flere år i psykiatrisk behandling som følge av traumene hun forteller hun har fått gjennom skoleårene. Karakterene har dalt, hun har mye fravær, og familien vet ikke om hun kommer til å klare å fullføre skolen innen vanlig tid.

17-åringen forteller at mobbingen begynte i tredje klasse. Det var mye uro i klassen, og hun følte hun ikke fikk innpass blant de andre elevene.

— Den første episoden jeg husker, er at jeg ble slått og hoppet på, samtidig som de skrek stygge ting. Jeg sa fra til læreren og hun sa hun skulle snakke med elevene. Det skjedde ikke, sier hun.

Fattet ingen enkeltvedtak

17-åringen forteller om flere episoder i årene som fulgte: Trusler og stygge ord i sosiale medier. Dytting og slengbemerkninger. I 9. klasse forteller hun at hun fikk varm saus helt over hodet. Hun husker hun sa fra til en lærer som skulle ta det videre, men hun opplevde at ingenting skjedde. En episode i 9. klasse husker hun spesielt godt.

— Jeg var igjen i klasserommet i friminuttet med flere andre da en i klassen dro meg bakover i fanget sitt og holdt meg fast. De andre filmet og tok bilder. Jeg ba dem stoppe, men de spredte bildet på sosiale medier.

Les også: Mange bergensskoler uten enkeltvedtak

Jenten og foreldrene forteller at de gjentatte ganger sa fra til lærerne og tok kontakt med skolen, både muntlig og skriftlig. Det viser også flere e-poster. Til tross for gjentatte henvendelser om problemene har ikke skolen fattet et eneste enkeltvedtak på de åtte årene mobbingen skal ha pågått.

Ifølge loven er skoler pliktige til å fatte enkeltvedtak når elever eller foreldre rapporterer om mobbing. Selv om skolen prøvde å ta det opp i klassen, og uttrykte i flere eposter at de ønsket å gjøre noe med situasjonen, følte familien at saken ble bagatellisert og at problemene eskalerte for hvert år som gikk.

- Mange som sliter

På begynnelsen av ungdomsskolen utviklet 17-åringen alvorlige depresjoner. Hun fikk blant annet et anstrengt forhold til egen kropp og begynte med selvskading.

I en rapport fra Klinikk for psykisk helse for barn og unge fra i fjor hvor jenten var innlagt, blir det konkludert med at pasientens angst, depresjon og selvskading hovedsakelig er et resultat av massiv og vedvarende mobbing, samt vedvarende omsorgssvikt fra voksne i skolemiljøet med manglende tiltak og neglisjering.

Foreldrene til 17-åringen forteller at de egentlig ville vente med å gå videre med saken til datteren ble friskere, men at de ble rådet av en psykolog til å gjøre det nå. Moren forteller at deres eneste ønske er at datteren skal ha det bra og forstå at det som skjedde, ikke var hennes ansvar, men skolens.

Les også:

Les også

- Vi venter på Facebook

— I dag har hun mange destruktive tanker om at det var hennes skyld, fordi hun er «stygg, dum og verdiløs». Ingen barn skal ha slike tanker, og vi håper denne saken kan hjelpe henne til å gå videre, sier moren.

De understreker at de ikke er ute etter å henge ut medelever i saken.

— Det er mange som har det vanskelig og sliter, ikke bare jeg. Skolen skulle stoppet det, for vi var barn. Det var ikke min skyld, selv om jeg også gjorde noen feil ting, sier 17-åringen.

Krever erstatning

Anna Lønning Giertsen, advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Preto & Co, representerer 17-åringen i erstatningssak mot Bergen kommune.

— Familien forteller at de gjentatte ganger kontaktet skolen for å få hjelp uten å bli hørt. Vi kan ikke se at skolen har gjort det de skal i en slik situasjon. Sakens karakter, i tillegg til de konsekvenser dette har fått for vår klient, gjør at vi mener kommunen må stå til ansvar for manglende oppfølging i saken.

I dag har jenten begynt på videregående skole hvor hun får god oppfølging og trives. Hun har fått flere venner, og selv om hun har mange utfordringer og fremdeles går til behandling, ser hun endelig litt lysere på livet.

— Jeg har fått noen dårlige opplevelser i livet, men det betyr ikke at jeg ikke kan få det bra i fremtiden, sier hun.

Les også:

Hun håper saken kan inspirere andre til å si ifra om de opplever mobbing.

— Til andre som har det slik jeg hadde det, vil jeg bare si: Ikke gi opp, og si fra til noen du stoler på!

Partene er ikke enige

— Partene har ulikt syn på de faktiske forholdene i saken, sier Herdis Helle, kommunens advokat i saken.

Hovedforhandlingene starter de to siste ukene i april neste år.

— Dette vil bli gjenstand for grundig bevisføring. Vi ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i media, sier hun.

Helle viser også til særlige personvernhensyn i saken. Disse er knyttet til saksøkeres tidligere medelever.

Rektor ved skolen sier hun ønsker å ha en god dialog med media, men ønsker ikke å kommentere saken nå og henviser oss til advokat Helle.

BT har valgt å anonymisere både navnet på skolen, bydelen og eleven.

Dette er regelverket

  • Ifølge Opplæringsloven er skolene pliktige til å fatte enkeltvedtak når elever eller foreldre rapporterer om mobbing eller krenkende ord og handlinger.
  • Et enkeltvedtak vil si at det opprettes en mobbesak ved skolen med tilhørende tiltak.
  • Hvis foreldrene mener tiltakene ikke følges godt nok opp, kan de også klage på grunnlag av enkeltvedtaket.
  • Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
    Kilde: Lovdata
Publisert