• (1/2)
    TETT PÅ:Reinflokken som stenger Hardangervidda oppholder seg helt nært veien ved Fagerheim Turisthytte. Riksvei 7 i forgrunnen. FOTO: STATENS NATUROPPSYN

Reinen stenger Hardangervidda

På fjerde dagen holdes Hardangervidda stengt etter at en reinflokk har tatt opphold kloss i veien.