• SPERRET: Under søket i rasområdet på riksvei 13, opplevde politiet flere ras. Til slutt valgte de å forlate stedet. FOTO: STATENS VEGVESEN

Politiet forlot rasområde på riksvei 13