Da Saft gikk til topps!

Platelistene for "Top Ten Bergen" og Radio Lux var godt avisstoff.