• (1/2)
    SKOLEBUSSEN: Kommer den i dag? Simon Tennefoss (15) ventet forgjeves i dag. FOTO: ALICE BRATSHAUG

- Det har aldri vært så gale!

Rektor oppgitt over kaotisk skoleskyss.