Brann på Nordnes

Brannvesenet hørte smell fra et tilfluktsrom.