Fløibanen tok landeveien

De gamle Fløibanevognene er på vei til sitt siste hvilested.