Her er flere tiltak

153 tiltak skal redusere antall drepte og skadde i trafikken.