Sauekadaveret ligger i elven. Jerven bet seg fast i nakken til det ikke var mer liv igjen. Trolig dro jerven med seg lammet et stykke, før det slapp offeret. Det er slik jerven tar livet av sauene.

Noen lam er fremdeles i live. Et halvveis ihjelslått lammet har et øye hengende ut fra skallen. Bøndene avliver dyret. Et annet skadet lam flykter til fjells.

For sauebøndene i bygden Naddvik i Sogn har denne sommeren vært som et langt mareritt. På beiteområdene ligger sauekadavre over alt. Noen er halvspiste av ørn og ravn. På andre har reven tatt hodet.

De ferskeste kadavrene ligger med avrevet nakke og bitt etter jerven. Og så er det stanken, fluene og blodet.

- Én eneste jerv

Her på 1300-1400 meters høyde har høstfargene kommet allerede. Viddene er langstrakte, og vannene ligger speilblanke. Men bøndene er fortvilet.

- Det er en katastrofe. Dette er dyrene våre. Vi kan ikke la rovdyr herje slik, sier Hovland.

Bøndene mener jerven har drept 200 sauer av flokken på til sammen 1000 som bøndene i Naddvik sendte til fjells. De mener det er én eneste jerv som står bak alt. Foreløpig er 77 lam registrert drept, men tallet stiger for hver dag som går.

Nå blir sauene hentet rekordtidlig fra sommerbeite. Bøndene frykter at jerven blir enda mer aktiv når det blir kaldere og mørkere i fjellet, og sankerinstinktet blir sterkere i rovdyret.

Også Hovlands nabobønder i Naddvik, Siri Benjaminsen og Per Bjørkum, fortviler. Naboene regner med å ha mistet om lag 100 av de 400 sauene de sendte til fjells.

- Jeg er frustrert og forbannet fordi jeg møter et forvaltningssystem som ikke tar ansvar, sier Per Bjørkum.

De har knapt fått sove om nettene, av frykt for hva som skjer med sauene oppe i fjellet.

- I løpet av de ti siste årene har vi doblet satsingen på sau. Vi har lagt planer for ny driftsbygning, men nå må vi vurdere alt på nytt. Vi vet ikke om vi har mange nok sauer igjen til en slik driftsbygning, sier Bjørkum.

Alarmen gikk

Det første sauekadaveret ble funnet av en turgåer 6. juli. Skadene tydet på jerv. Samtidig registrerte gjeterne at flere saueflokker var urolige og løp når folk nærmet seg.

Dermed ble det slått full jervealarm. Fylkesmannen ga tillatelse til å skyte det fredede rovdyret. Siden har fellingslaget i Sogn og Fjordane hatt to til tre jegere i terrenget hver eneste natt. Gjeterne som har bodd i fjellet hele sommeren, begynte å søke etter jerven. Og bøndene selv har reist til fjells for å lete.

Det eneste de har funnet er flere drepte dyr.

Bøndene kjemper mot en usynlig fiende som klarer å unnslippe alt.

- Vi er ganske sikre på at det er en jerv som står bak, men å finne den er som å lete etter nålen i høystakken. Områdene er enorme, og jerven er slu, sier Hovland.

Han søker gjennom kikkerten etter sau langs fjellsidene. Han er bekymret over at det er så mange voksne sauer som mangler lam. For det er lammene jerven helst tar.

- Rovdyret må bort

Hovland mener jerven må helt bort fra Indre Sogn, og at Statens naturoppsyn må sørge for en mer effektiv jakt.

- Vi vet det er sporet til sammen åtte jerv i indre Sogn, men at bare tre dyr ble tatt ut forrige vinter. Det er for svakt, sier Hovland.

Han ber Statens naturoppsyn bruke denne vinteren mer effektiv for å ta ut langt flere jerv — og helst alle.

- Det er vintersesongen som skal brukes til å finne jerven, fordi vi kan se sporene i snøen. Da bør vi bruke både snøskuter og helikopter for å få rovdyret ut av fjellet.

- Hovland viser til at fjellområdene er prioriterte beiteområder, der rovdyr ikke hører hjemme.

- Jeg har forståelse for at Norge skal ha rovdyr, men jerv og sau kan ikke leve sammen. Vi er seriøse bønder som driver med avl. Nå er vi i ferd med å miste en hel generasjon med gode gener, sier Hovland.