Mink på fisketur

Først når det «minket» på kreftene slapp han taket i fisken.