Sotrasambandet kan bli utsatt

Fylkesmannens innsigelse kan få store konsekvenser.