• ETTÅRSDAGEN: Det var minnegudstjeneste i Bergen domkirke klokken 11 søndag. FOTO: SILJE KATRINE ROBINSON

Årsdagen ble markert i domkirken

Under minnegudstjenesten i Bergen domkirke preket biskopen om angst, mens ordføreren snakket om dem man aldri vil glemme.