Kreves for 7,5 millioner

Bistandsadvokatene mener Erik Andersens formue gjør at han må tåle store erstatningskrav.