Hotell for arbeid

Tidligere rusmisbrukere og prostituerte skal få arbeidstrening. Nå er hotellet deres åpent.