Krasjet med bro

En lastebil har kjørt seg fast en gangbro i Sandbrekkeveien på Paradis. Diesel lekker fra tanken.