• RUVAR: - Me føler me har stått veldig aleine i denne kampen. Vindmøllene i Fitjarfjellet blir trass alt inntil 145 meter høge når rotoren står rett opp, seier Kjell Nesbø i Aksjonsgruppa for vern av Fitjarfjellet. ILLUSTRASJON: Dong Energy/Fitjar kommune

Vindmøllene blir 142 meter høge

Dei 46 vindmøllene i Fitjarfjellet blir hundre meter høgare enn mastene i Hardanger. Protestar har ikkje ført fram.