• Naturpris: Inngrep i naturen har en kostnad som bør fastsettes når den samfunnsøkonomiske nytteverdien av offentlige investeringer skal fastsettes, mener SSB-direktør Øystein Olsen. FOTO: HÅVARD BJELLAND.

Vil fastsette kostnad for naturinngrep