Pumpet møkk ut i lakseelv

Bonden pøste 100.000 liter kuskit i Loneelven. Nå får han bot.