«Jeg har betalt en politiker 100.000 kroner for å få orden på dette.»

Disse ordene skal etter det BT kjenner til ha falt på slutten av en diskusjon mellom en av de siktede forretningsmennene og varaordføreren, og er sentrale i politietterforskningen som nå pågår.

Krangelen skal ha handlet om forretningsmannens tomt, som han slet med å få kommunen med seg til å regulere om. En slik omregulering ville nemlig gjøre tomten hans mye mer verdifull.

Frustrasjon over kommunal sendrektighet skal ha gjort mannen svært sint.

Vil ikke kommentere

Varaordfører Woldseth (Frp) bekreftet i gårsdagens BT at det var han som brakte opplysning­ene om mulig korrupsjon til torgs, noe som gjorde at kommunen varslet politiet.

Nå sitter to forretningsmenn fra Åsane og bystyrerepresentant Jan Sverre Stray (H) på glattcelle i påvente av politiets gjennomgang av saken. De er siktet for grov korrupsjon.

Flere uavhengige kilder bekrefter at det var den ene forretningsmannen som selv røpet saken overfor varaordføreren.

- Jeg har ikke noen flere kommentarer til denne saken nå, sier Woldseth.

Arrangerte flere møter

Jan Sverre Stray arrangerte i løpet av fjoråret en rekke møter mellom de to forretningsmennene og politikertopper i bystyret. Formålet var å overbevise politikerne om å la forretningsmennene omregulere tomten sin.

I oktober i fjor betalte forretningsmennene en regning på 100.000 kroner. Pengene gikk fra deres felles tomteselskap og til Creacon, som er driftsselskapet bak TV-suksessen Vennebyen.

Stray er investor i Creacon, og er også svigerfar til gründeren av Vennebyen.

Mandag ble det kjent at Stray og de to medsiktede har høyst ulike forklaringer på betalingen.

Stray selv skal ha avvist overfor politiet at pengene skal ha hatt noe som helst med hans lobbyvirksomhet i bystyret å gjøre. Den forklaringen fester ikke politiet lit til. Etter det BT kjenner til, har de avdekket krangling mellom Stray og de to medsiktede i forbindelse med regningen.

Endret på faktura

Selskapet Creacon, hvor Stray altså er deleier, skal først ha sendt en faktura knyttet til et arrangement Vennebyen hadde i Vestlandshallen. Beskrivelsen av denne fakturaen tydet på at pengene var sponsormidler til arrangementet.

Forretningsmennene skal imidlertid ha reagert kraftig, både på beløpet og den beskriv­ende teksten. Dette skal ha ført til at en ny faktura ble sendt. Denne gangen var beløpet senket til 100.000 kroner, og teksten som fulgte med tilsa at betalingen var gjort for konsulenttjenester i forbindelse med den aktuelle tomten de ville ha omregulert.

Administrerende direktør i Creacon, Harold Sletten, sier følgende om fakturaene:

— Vi har ikke grunnlag for å kommentere fakturaene før vi har hatt dialog med den ansvarlige for dem, som nå er utilgjengelig.

Økonomiske problemer

Bakgrunnen for korrupsjonssiktelsen er altså ikke at Stray har mottatt penger personlig, men at de er overført til selskapene bak Vennebyen, hvor han og familien har eierinteresser og tette familiære koblinger.

Som BT tidligere har skrevet, har driftsselskapene store økonomiske problemer - til tross for at Vennebyen er en TV-suksess og sendes over hele verden.

De to driftsselskapene i Creacon-gruppen hadde i fjor et samlet underskudd på 41,4 millioner kroner, mot 20,5 millioner året før. Selskapet skal ha tapt store penger på arena­showet, hvor Stray var ansvarlig for å skaffe sponsorer.

Avviser beskyldninger

Den siktede forretningsmannen avviser ifølge sin advokat Svein Aage Valen beskyldningene om grov korrupsjon.

- Betyr dette at han vedgår betalingen, men at han mener dette er betaling for konsulentvirksomhet som ikke er straffbar etter korrupsjonsbestemmelsene?

- Det kan jeg overhodet ikke gå inn på, sier Valen.

Valen sier han heller ikke kan bekrefte opplysningene om at det var hans klient som selv meldte fra til Woldseth.

- Hvordan har din klient det?

- Når du bestrider straffansvar og blir puttet i varetekt, synes du ikke noe om det.

Ifølge Valen har klienten stilt seg til disposisjon for politiet og lagt frem dokumentasjon.

- Han er innstilt på å få dette oppklart, og regner med at det blir løst til hans gunst snarest mulig, sier advokaten.