Det sprenges, bores og graves flere steder langs den syv kilometer lange traseen fra Lagunen til Flesland.

- Det har skjedd mye på kort tid, sier Einar Borgen i Bybanen Utbygging. Han er byggeleder for tunnelene i byggetrinn tre.

300 i arbeid

I dag jobber ca. 300 personer fra de forskjellige entreprenørene med å bygge mer bybane. Senere skal enda flere skal sørge for at bergenserne kan reise på skinner fra Byparken og like til byens flyplass.

Fra dagens endeholdeplass ved Lagunen skal Bybanen gå direkte inn i Folldalstunnelen. Ved Lagunen er det foreløpig ikke skjedd noe.

- Vi kommer til å drive tunnelen fra Steinsviksiden først, sier Borgen.

Der er arbeidet med påhugget for tunnelen godt i gang. Selve tunnelen blir påbegynt om en drøy måned.

Undersøker husene

- Når vi begynner med å sprenge ut tunnelen, er det ikke til å unngå at beboerne i området vil få en del ubehag. Det samme gjelder de øvrige tunnelene. Vi prøver imidlertid å gjøre belastningene minst mulig, sier tunnel-byggelederen.

I disse dager blir husene i sprengningsområdet undersøkt.

- Vi kartlegger status og standard på husene. Det gjør vi for å ha et vurderingsgrunnlag hvis det kommer erstatningskrav etter arbeidet vårt, sier Einar Borgen.

Byggetrinn tre går i mer landlige omgivelser enn banen fra Byparken til Lagunen. Dermed er det «bare» fire-fem hus som må rives, færre enn ved de to første byggetrinnene.

- Det er likevel ingen hyggelig prosess å be folk flytte fra hus som de gjerne har opparbeidet et spesielt forhold til gjennom en hel mannsalder, bemerker Einar Borgen.

Høy aktivitet

Ved det som skal bli Råstølen holdeplass, er sprengningen og utgravingen kommet temmelig langt. Dette stoppestedet kommer parallelt med Steinsvikvegen.

- Det ligger i et nybyggerområde, og vi regner med at det blir mange av— og påstigninger her, sier Einar Borgen.

Fra Råstølen går banen inn i den 550 meter lange Steinsviktunnelen. Her får passasjerene et streif av dagslys før Bybanen stuper inn i neste tunnel, 600 meter lange Solheitunnelen. Den kommer ut ved Petedalsheia på Sandsli.

- Her er det spesielt mye jord som må graves vekk, men også en del stein. Dessverre må entreprenørene kjøre massene like til Sotra, sier Einar Borgen.

I dette området, i nærheten av Statoils Bergens-base, kommer neste holdeplass - Sandslivegen.

Bybane-planleggerne har lagt vekt på at banen skal være lett tilgjengelig fra de største arbeidsplassene i Sandsli- og Kokstad-området. Fra Sandsli-vegen går den derfor i en bue og videre innover i Sandsli, før den går inn i den korte Dyrhovd-tunnelen som munner ut i nærheten av Plantasjen.

- Krevende

Derfra går banen gjennom industriområdene på Kokstad, før den krysser Flyplassvegen til Birkelandskiftet terminal.

Dette blir den mest spektakulære og mest krevende holdeplassen. Her skal banen krysse Flyplassvegen i bro, og det skal anlegges ny bussterminal og et parkeringsanlegg under holdeplassen.

- Birkelandskiftet blir et knutepunkt, og ett av de vanskeligste på traseen. Det er kabler, rør og krevende trafikk som gjør arbeidet utfordrende, sier direktør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging.

Arbeidet er ikke påbegynt. Noen hundre meter nærmere Bergen lufthavn, på høyre side av Flyplassvegen, er det skjedd mye. Her kommer nytt depot og verksted for Bybanen. Det er et enormt område som er sprengt ut og planert. Hele 75 mål blir depottomten på.

- Likevel må så mye som syv tusen kubikkmeter med masser kjøres bort. De blir fraktet til Os, forklarer Einar Borgen.

Utover høsten og vinteren vil byggearbeidene skyte ytterligere fart når anleggsmaskiner inntar nye områder.