Brann i Nordsjøen

To Sea King-helikoptre ble sendt til gassplattform i Nordsjøen etter brann i et kompressorrom.