- Det var ekstremt glatt der

Varebil kjørte av veien.