Flere veier stengt

Flom og rasfare skaper store problemer på veiene i Hordaland.