Byggjer tunnel forbi rasstad

Politikarane i Sogn og Fjordane går inn for å løyve 40 millionar kroner til bygging av tunnel på fylkesvegen frå Bygstad til Laukeland i Sunnfjord.