• MILLIONGEVINST: Det ligger an til en gevinst på rundt 12 millioner kroner for den såkalte Lommemannen, i forbindelse med salget av en næringseiendom han har andeler i. TEGNING: PABLO CASTRO

Milliongevinst for Lommemannen

Den straffedømte Lommemannen satser på å ta milliongevinst, når selskapet han eier legger ut en eiendom for salg.