Nesten 2000 vestlendinger er bedt om å karakterisere sykehustilbudet der de bor.

På en skala fra en til fem blir den samlede karakteren 3,9. Det er opp fra 3,7 i fjor.

Styreleder Oddvard Nilsen i Helse Vest synes naturligvis at den nyeste omdømmemålingen er hyggelig lesning:

— Hvorfor har sykehusenes rykte bedret seg?

— Det leveres gode tjenester i Helse Vest, og det har vært mange positive oppslag om sykehusene, sier Nilsen som mener Helse Vest siste året har løst mange av problemene som var rundt lokalsykehusene.

— Det er stille rundt Lærdal sykehus. I januar skal vi finne en god løsning for sykehuset på Nordfjordeid. De utfordringene vi hadde med grensedraging for Odda-sykehuset er det nå enighet om, sier han.

Omdømmet til de store helseforetakene er jevnt over bedre enn til de små. Mest fornøyd med sykehustilbudet er folk som sokner til Helse Bergen, som omfatter Haukeland universitetssykehus og Voss sjukehus. Her er snittkarakteren 4,1 av 5 mulige, mens Helse Fonna får 3,8 og Helse Førde 3,3.

Folk med egne erfaringer som pasient eller pårørende er jevnt over mer positive enn folk uten egne erfaringer. Disse sier at pleien og behandlingen på sykehuset står til 4,2 i snitt, mens de uten erfaring sier 4,0. Når det gjelder informasjon til pårørende er misnøyen litt sterkere. Her sier både de med og uten erfaring at snittkarakteren er 3,5.

Målingen er gjort av Epinion Barometer for Helse Vest i oktober 2013. Her kan du lese hele undersøkelsen. (pdf)