• ILLUSTRASJON: SNØLYS

Nå blir det bygging her

Fylkesmannen har avvist klagene fra Kunstmuseet, Norges miljøvernforbund og naboer. Dermed blir det utbygging på Skjoldnes.