I går ble han nominert. På Aps ekstraordinære landsmøte 14. juni overtar Støre som parti­leder.

Støre sitter i frokostsalen på Hotel Neptun og spiser havregrøt og drikker kaffe. Han er på to dagers bergensbesøk — med medlemsmøte i Folkets Hus og fagmøter på NHH og Universitetet, og møter med Bergens Næringsråd.

- Hva er Aps store problem med Vestlandet? Oppslutningen er elendig, og mange mener det måtte en Høyre-regjering til før Vestlandet fikk politisk makt?

- Jeg er ikke enig i beskrivelsen din, men jeg ser poenget med våre utfordringer. Vi har snakket om en offensiv for Vestlandet. Jeg vil et skritt videre - å være offensive i vest skal bli det normale. Om vi var på defen­siven, er den tiden over.

God eller dårlig barndom

Sttøre blir en ny type leder for arbeiderbevegelsen - uten tradisjon for å flagge 1. mai. Født og oppvokst på Oslos beste vestkant, utdannelse fra Paris og høy formue.

Og kanskje blir det en ny lederstil. Fra Jens Stoltenbergs regneark og faktaorienterte politikk, til flere visjoner.

- Norge har fått tre nye sosiale skillelinjer som setter grenser for hvilke muligheter man har: De som har arbeid, og de som ikke har arbeid. De som behersker norsk, og de som ikke behersker norsk. De som har hatt forutsetninger for en god barndom, og de som ikke har hatt det. En god barndom varer hele livet ut, og det gjør også en dårlig barndom, sier Støre.

I konflikten mellom oljeindustrien og klima må klimaet ha første rangen

Han mener dette krever nye grep både innen integrering og økonomisk politikk.

- Det har konsekvenser på to nivåer: I integreringspolitikken må vi gi mennesker reelle forutsetninger for frihet. Det er ikke likt fordelt og har aldri vært det. Vi må gi alle frihet til å virkeliggjøre sine mål. Det må skje gjennom viktige samfunnsarenaer som gode barnehager for alle, god norskopplæring og en skole med orden og høy kvalitet. Og så må vi ha en økonomisk politikk og en skattepolitikk som bidrar til omfordeling og minsker de økonomiske forskjellene.

Støre mener Solberg-regjer­ingen har lovet det motsatte - en politikk som gjør Norge til et skatteparadis for de med store formuer, noe som vil forsterke de økonomiske klasseskillene.

- Tjener de aller rikeste

- Regjeringen er manisk opptatt av å fjerne formuesskatten, som bare tjener de aller rikeste. Forskere ved NHH viser at ved fjerning av arveavgift og formues­skatt vil bare to land i OECD ha et så fordelaktig skattesystem for de aller rikeste. Og skattekutt har motsvarende konsekvenser med kutt i velferdsgoder. Innret­ningen av formues­skatten kunne vært bedre, men at vanlige folk skal miste viktige fellesgoder for at de rikeste skal slippe skatt, det kan vi ikke være med på.

Å være offensive i vest skal bli det normale

Han mener det fortsatt finnes tydelige sosiale og økonomiske skiller i Norge.

- Mange mener du har foretatt en omvendt klassereise til å bli en respektert sosialdemokrat. Var det Gro Harlem Brundtland som viste deg veien?

- Jeg har jobbet tett med Gro og hun har betydd mye. Men jeg har ikke sans for dem som snakker om den omvendte reise. For meg går alle reiser fremover, også min egen. Politisk endte den i sosialdemokratiet.

Ser tretthetstegn

- Jeg ser tretthetstegn etter mange år med Høyre-styre i de store byene. Jeg mener Ap har en sjanse med en fremtidsrettet politikk og nye friske krefter.

- Partisekretær Raymond Johansen har innrømmet at Ap var for lite lyttende i regjering. Er det kanskje arrogansen som er problemet?

-  En regjering må ha gjennomføringskraft. Det betyr også at noen misliker avgjørelser som ikke går deres vei. Da høres ofte beskyldninger om arroganse.

Jeg står bak synet til Oslo Ap som ønsker en norsk OL-søknad

Støre sier Ap har vært assosiert med det å styre landet gjennom mange tiår.

— Men se på de nye generasjonene - dyktige politikere som lytter, forankrer og er opptatt av å reise rundt i landet og fange opp det som skjer.

- Skjønner du at mange i Bergen er rasende over forslaget om å bruke flere titalls milliarder på OL i Oslo?

Ja til OL i Oslo

- Jeg er litt spørrende til at folk er rasende, så langt er jo dette idrettens forslag. Jeg står bak synet til Oslo Ap som ønsker en norsk OL-søknad i 2022, men ikke hvilket som helst OL, det må være nøkternt. Den olympiske bevegelse står ved et veiskille. Om alle vestlige demokratier takker nei til IOCs standarder for moderne leker, da tror jeg at vi snakker om en ny tidsregning for bevegelsen. Norge kan tilby et raust, engasjerende og nøkternt OL. Nå er det opp til en statsminister fra Bergen og en kulturminister fra Stavanger å finne ut om det lar seg gjøre.

Vil beholde sykelønnen

- Norge har verdens høyeste sykefravær, og verdens mest sjenerøse sykelønnsordninger. Hvor lenge kan vi leve med det?

- Det kan nok hende at noen holder seg hjemme når de kunne gått på jobb. Det skal vi ikke akseptere. Men det er for unyansert å tro at en innstramming automatisk vil gi lavere sykefravær. Her ligger et godt kompromiss til grunn mellom myndigheter og partene i arbeidslivet. Jeg har ingen forslag om å endre dagens ordning.

Klima før oljeindustrien

- Bør Norge opprettholde den lønnsomme oljenæringen til siste dråper er tatt ut, eller bør man si at nå tillater ikke klimaet mer og resten av oljeressursene må ligge?

- Det er ikke naturgitt at vi skal hente opp alt vi har av ressurser. I konflikten mellom oljeindustrien og klima må klimaet ha første rangen. Det er en markedssvikt når økonomisk virksomhet ødelegger kloden. Men svaret er ikke at vi stenger ned. Autoriteter som IEA (International Energy Agency) sier at to tredeler av oljen må ligge igjen i bakken for å nå to graders målet, men de sier at det ikke fullt ut gjelder for Norge. Vi driver olje- og gassindustri på en mer miljømessig forsvarlig måte, med lavere utslipp enn mange andre steder. Norsk gass kan være en overgangsløsning til fornybarsamfunnet, særlig i Europa.

- Oljefondet skulle skaffe høyest mulig avkastning til fremtidige pensjoner. Nå står ønskene i kø om å bruke fondet politisk til å gjøre verden bedre. Hvor står du?

- Fondet skal sikre høyest mulig avkastning til moderat risiko. Det skal ikke være et instrument i all annen politikk. Men vi er et demokrati som skal hente ressurser på en måte som er i overensstemmelse med våre grunnleggende verdier. Derfor har vi fått muligheten til å trekke ut selskaper som bryter menneske­rettigheter og ødelegger miljøet. Det er kull som er den store trusselen.

Lader opp med havregrøt og kaffe: Aps neste leder, Jonas Gahr Støre, var på bergenstur sist uke: -  Å være offensive i vest skal bli det normale, sier han.